Favicon files not found

Det finnes ikke søppel mer.


Dette er visjonen til Norsk Gjenvinning-konsernet. Grunnet økt befolkningsvekst og økt forbruk vil vi til slutt gå tom for viktige materialer og grunnstoffer uten tiltak. Avfall er derfor en viktig ressurs som må bearbeides og utnyttes. Mindre avfall, gjenbruk, ombruk og bruk av sekundære råvarer i nye varer er hva vi mener sirkulærøkonomi handler om. Avfallet må samles inn til behandling på en forsvarlig og effektiv måte. 

Les mer om sirkulærøkonomi ›

Søppelbil som går på biogass i Tønsberg. Foto.

Biogass på tankene

Alt matavfall som blir hentet inn fra husholdningskunder og næring i Grenland blir omgjort til biogass som vi benytter i bilene våre.

Vi har totalt 58 biogassbiler i Norge, fordelt på flere kommuner. 

Matavfall omgjort til biogass er et effektivt drivstoff, og er sirkulærøkonomi i praksis!

Hel-elektriske renovasjonsbiler

Vi var først i Norge med hel-elektriske renovasjonsbiler. I Sarpsborg tok vi i bruk to el-biler i 2017. Nå har vi totalt fem el-biler i Norge, som både sjåfører og innbyggerne er fornøyde med.

De to første renovasjonsbilene i Norge >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner