Favicon files not found

Grenland

Norsk Gjenvinning Renovasjon har signert en renovasjonsavtale med Grenland som varer frem til 2030.


Grenland var Norsk Gjenvinnings første renovasjonskontrakt i 1995, og med unntak av en periode i 2015 har vi levert renovasjonstjenester siden til Grenland.

Grenland består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Biogass som drivstoff

Alt matavfall som blir hentet inn fra husholdningskunder og næring i Grenland blir omgjort til biogass som bilene til NGR kjører på. Dette er sirkulær økonomi i praksis!

 

Link til oppdragsgivers egne nettsider ›

 


Antall innbyggere

108 000


Kontraktens varighet

1995-2030*

*Med unntak av en periode i 2015


Tjenester

Husholdningsrenovasjon

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner